?איך היה לקנות אצלי
היה נוח להשתמש באתר?
היה מוצר שרצית ולא היה זמין?
לא הייתה את המידה הנכונה ? סמנו את המידה חסרה
איזו חולצה הכי אהבת?
היית רוצה לראות עוד עיצובים חדשים?